V Karlovarském kraji na konci roku 2023 statistici evidovali celkem 77 829 příjemců všech typů důchodů, tedy starobních, invalidních, sirotčích, vdovských či vdoveckých. Průměrná měsíční výše plného starobního důchodu pro jednotlivce činila celkem 19 557 korun, muži pobírali v průměru o 2 157 korun více než ženy. Informovala o tom Jana Špačková z Krajské správy ČSÚ v Karlových Varech.

V mezikrajském srovnání se na prvním místě pomyslného žebříčku umístilo Hlavní město Praha, kde byl ve sledovaném období vyplácen průměrný starobní důchod o 1 962 korun vyšší než v Karlovarském kraji, který v tomto hodnocení obsadil poslední příčku mezi všemi regiony ČR.

V loňském roce vykázal Sokolov nejnižší počet požárů v kraji. Ilustrační foto.
Sokolovsko: Vloni nejméně požárů v kraji. Škody ale největší

Ze srovnání starobních důchodů podle pohlaví vyplývá, že ve sledovaném období vykazovali nejvyšší průměrnou měsíční výši starobních důchodů muži v okrese Sokolov, 21 226 korun, a ženy v okrese Karlovy Vary s 18 584 korunami. Naopak nejnižší hodnoty byly u mužů i u žen v okrese Cheb, 20 246 korun, respektive 18 496 korun.

Z okresů Karlovarského kraje využívají nejčastěji možnost odejít do předčasného starobního důchodu lidé v okrese Sokolov, konkrétně 36,7 % všech příjemců starobních důchodů, nejméně pak v okrese Karlovy Vary, 30,5 %. V souvislosti se zvyšováním hranice pro odchod do důchodu a s obtížnějším uplatněním starších osob na trhu práce se v posledních letech počet lidí, kteří se rozhodnou odejít do předčasného důchodu zvyšuje. V prosinci 2023 pobíralo v Karlovarském kraji předčasný starobní důchod, ať už samostatně nebo v souběhu s vdovským nebo vdoveckým, 33,3 % starobních důchodců. Ve srovnání s rokem 2013 tak vzrostl podíl osob, které do důchodu odešly předčasně, o 7,5 procentního bodu. "Trend odchodu do předčasného starobního důchodu je u obou pohlaví v kraji dlouhodobě vzestupný. V průběhu posledních deseti let jsme zaznamenali nárůst počtu předčasných důchodců - mužů o 24,2 % a žen - důchodkyň o 23,3 %. Přestože v absolutních číslech bylo v předčasném důchodu více žen, jejich podíl na celkovém počtu starobních důchodkyň ve sledovaném roce 2023 činil 32,3 %, zatímco u mužů dosáhl tento podíl 34,8 %," konstatovala Jana Špačková.

Krajská dotace podpoří i kurzy sebeobrany pro ženy a dívky v Kraslicích. Ilustrační foto.
Kurzy sebeobrany pro ženy a dívky v Kraslicích podpoří dotace z kraje

Dodala, že pokud se srovnají druhy důchodů podle stupně invalidity, nejvíce osob, pobírajících důchod pro invaliditu všech stupňů, žije v okrese Sokolov, 3 977.

„V České republice bylo podle České správy sociálního zabezpečení na konci roku 2023 evidováno 970 důchodců ve věku 100 a více let. Výrazně mezi nimi převažovaly ženy z 86,9 %. V Karlovarském kraji ve sledovaném období žilo 24 osob stoletých a starších, z toho bylo 22 žen, tedy 91,7 %," uvedla Jana Špačková.