Ta tak udělá prostřednictvím doručovatele. Je nutné si uvědomit, že tato skupina obyvatel je nejvíce ohrožena. Není třeba mít jakékoliv obavy, že důchody by nebyly vypláceny. V současné situaci šíření onemocnění COVID-19, v souladu s vyhlášeným nouzovým stavem a přijatými krizovými opatřeními vlády ČR, je nutné učinit všechna nezbytná opatření, aby byla ochráněna nejvíce ohrožená skupina obyvatel a zamezilo se šíření v rámci této populace.