„Zcela novým preventivním a osvětovým programem se snažíme reagovat na vzrůstající počet duševních onemocnění u dětí a mladistvých. Chceme ukázat dětem, mladistvým i jejich rodičům a pedagogům, jak předcházet těmto onemocněním a kde v případě potřeby mohou hledat pomoc. Podobné aktivity se zaměřením na prevenci duševního zdraví se v regionu dosud nerealizovaly, jedná se tedy skutečně o unikátní projekty,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Projekt bude rozdělen do pěti aktivit. „Všech pět pohromadě“ zacílí na edukaci učitelů a zvyšování duševní gramotnosti žáků ve věku 11 až 13 let. „Bez obav“ bude určena rodičům vybraných žáků ve věku 7 až 12 let, kteří se již potýkají se známkami úzkosti u svých dětí. „Duševní zdravověda pro středoškoláky“ se zaměří na žáky 1. a 2. ročníků SŠ a aktivita s názvem „Blázníš? No a!“ pak na žáky 3. a 4. ročníků SŠ. Pro stejnou cílovou skupinu je určen také workshop „Mapa duševního zdraví“, který se uskuteční 10. října v rámci Světového dne duševního zdraví v Císařských lázních v Karlových Varech. Unikátní projekt je zcela v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví a s národní politikou ochrany a podpory veřejného zdraví. Karlovarský kraj na podporu projektů vyčlenil ze svého rozpočtu částku ve výši téměř 1,2 milionu korun.

Karlovarský kraj modernizoval oddělení následné péče v sokolovské nemocnici.
Větší komfort. Kraj zmodernizoval oddělení následné péče v Nemocnici Sokolov

Realizovány budou ve školním roce 2024/2025, přičemž Karlovarský kraj plánuje v těchto aktivitách pokračovat i v následujících letech. Cílem je, aby každá třída základní a střední školy na území Karlovarského kraje prošla odborným preventivním projektem v oblasti duševního zdraví.