Jedni volají po demolici a zvelebení prostoru. Druzí namítají, že se v Kraslicích téměř každá historická budova bourá a chtěli by je zanechat. Zároveň padaly i názory a plány co by v nich mohlo být. Muzeum, nebytové a bytové prostory, zázemí pro volnočasové a klubové aktivity jsou jedny z nich. Nikdy se však na podobné projekty nenašly peníze. Nyní zastupitelé Kraslic, na svém posledním jednání, rozhodli o tom, že dva ze tří domů čeká demolice. Zůstane pouze jediný a to číslo popisné 1.

Ministerstvo kultury prohlásilo, na podnět jednoho z občanů, budovu popisné číslo 1 za kulturní památku. Tím jakékoliv úvahy o odstranění budovy padly. Budova se bude muset i nadále stavebně zabezpečovat, aby nechátrala a neohrožovala kolemjdoucí či auta jezdící v těsné blízkosti. Prozatím zřejmě dojde k jejímu zakonzervování. Jinými slovy to znamená, že dům bude i nadále jakýmsi strašákem uprostřed města. Radnice bude muset najít vhodné dotační tituly, protože bez nich má pramalou šanci rekonstrukci ufinancovat. Obtížné realizovat bude i případné stavební úpravy, pokud se pro objekt najde využití. U historické památky bude vše rozhodně několikanásobně dražší.

Zbylé dvě budovy chce město poslat k zemi a spolu s tím do projektu zahrnout i revitalizaci přilehlého náměstí.

"Zastupitelstvo rozhodlo, že v rámci revitalizace náměstí T.G.M. přistoupí k demolici zbylých dvou budov, tedy čísel popisných 2 a 199, pro které nedokáže v současné době najít jak využití, tak prostředky potřebné k jejich rozsáhlé rekonstrukci. V rámci revitalizace bude po zpracování projektu podána žádost o dotaci, kde příjem žádostí bude zahájen v lednu 2024," potvrdil místostarosta Kraslic Filip Beneš. V jednom z objektů sídlily Lesy ČR, ve druhém byla podniková prodejna Krajky a podnikala zde také firma provozující erotickou linku.

Očekávané náklady na projektovou přípravu jsou odhadovány do 1,2 milionu korun. Pokud by vyšla, mohlo by se podařit získat na demolici a následnou revitalizaci prostoru až 85 procent prostředků. Na vzniklém prostoru se prozatím počítá se zelení, což byla podmínka dotace.

"Dotace má udržitelnost pět let, což znamená, že nezatíží město na dlouhé roky. Budova staré radnice, ve které sídlilo vedení podniku Krajka, byla ministerstvem definitivně prohlášena za kulturní památku. Stává se tudíž nedotknutelnou a bude nutné hledat z omezené nabídky dotací prostředky na opravu a využití tohoto objektu," dodal Beneš.