I to je bezesporu jeden z důvodů, proč pokračují práce na její rekonstrukci. A radnice věří, že pokračovat budou dál. Teď navíc usilovně shání fotografie interiérů tohoto bývalého kulturního centra města.

V současné době se dokončuje první etapa prací, zaměřená vysloveně na záchranu střechy, která byla v havarijním stavu, stabilizuje se krov, aby nedošlo k jeho zborcení. „Po odkrytí střechy jsme zjistili, že stav je daleko horší, než jsme předpokládali. Celý krov byl vyhnilý, zničený dřevomorkou,“ vysvětlil starosta Lokte Zdeněk Bednář. Střecha nemůže na zimu zůstat odkrytá. „Ve druhé části jsme navázali zakrytím střechy do projektového stavu. Bude se umísťovat fólie, prkenné záklopy a na to břidlice včetně veškerých prostupů, opravy komínů, abychom nemuseli do střechy už poté zasahovat,“ popsal postup prací na objektu. Jak doplnil, Ministerstvo kultury uvolnilo rezervu, kterou budou moci na financování těchto prací použít, zhruba ve výši čtyř milionů korun, k tomu se připočte povinná spoluúčast města ve výši 50 procent s DPH. „Střecha bude tedy stabilizovaná, do objektu nepoteče a poté budeme připravovat výběrové řízení na restaurátorské práce,“ uvedl starosta.

Restaurátorské práce tvoří velkou část prací. „Předpokládáme, že v příštím roce dostaneme opět dotaci z Ministerstva kultury, a chtěli bychom se pustit do základních restaurátorských prací na stropu,“ pokračoval starosta. Jednotlivé desky byly sejmuty, restaurovány budou mimo objekt Dvorany a poté vráceny zpět.

Město teď připravuje výběrové řízení na celé stavební práce, aby probíhaly v celém komplexu. Z hlediska vzduchotechniky, požární bezpečnosti, požárních postupů jednotlivé objekty Dvorany na sebe navazují. Projekt je koncipovaný na objekt jako celek vzájemně propojený. Sál by byl jakýmsi společensko-komunitním centrem a další části by pak mohly být muzeem, vystaveny by tam byly sbírkové předměty, které jsou nyní v depozitářích.

„Doufám, že se nám podaří pokračovat,“ věří starosta Bednář. „Lokti chybí společenský sál. Ten na hradě kapacitně nestačí. Mohly by se tu konat nejen akce města, ale i různé konference,“ uvažuje a pokračuje v úvahách dál. „Máme tu základní uměleckou školu, dům s pečovatelskou službou, knihovnu, která pořádá řadu přednášek. Ke všem těmto účelům by byla Dvorana jako stvořená,“ je přesvědčený.

V současnosti shání město dobové fotografie interiérů, jak vypadaly například lustry nebo stoly a další vybavení. Má v plánu co nejvíce se přiblížit původní podobě, ale nemá podklady, proto pátrá nejen v našich archivech, ale také v Německu, kam po válce byla vysídlena řada obyvatel. „To, co máme, jsou fotografie vnějšího vzhledu, interiéry chybí,“ obrací se na veřejnost starosta.