„Chlumek je na pohled moc pěkný objekt. Vyžaduje ale spoustu stavebních úprav i úprav terénních. Na zrekonstruování areálu Chlumku ale intenzivně pracujeme,“ uvedl majitel budoucí ekofarmy Jaroslav Duchan. Podle něj bude rekonstrukce statku na ekofarmu zcela hotová v průběhu tří až čtyř let.
„Například ve velkém kravíně, který byl vcelku zachovalý, jsme opravovali celou podlahu. V současné době je už upravený na ustájení zvířat,“ tvrdí Duchan.
Rekonstrukce statku je podle majitele finančně dost náročná. „Náklady na opravy, které jsme do této doby stihli, činily přes sto tisíc korun,“ doplnil Duchan.