Na největší školu v regionu, Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou v Sokolově, se hlásilo 937 žáků devátých tříd základních škol. Prozatím jich uspělo 287, tedy zhruba třetina. Ta odpovídá faktu, že si žáci mohli podat přihlášku na tři školy. Museli však určit přesné pořadí priorit. Na ISŠTE tak uspělo v přijímacím řízení více lidí. Školu si však nedali na první místo, ale až na druhé či třetí.

„Myslím si, že nový systém přihlášek je pro školy, které mají hodně oborů jako my, lepší. Oproti přijímačkám, které jsem tady zažila několik předchozích let, je tohle myslím přínos pro všechny. Neřešíme například zápisové lístky a je to prostě vše hned jasné. Do června se stihnou dvě kola úplně v pohodě a rodiny pak můžou odjet na dovolenou s vědomím, že vědí, kam nastupují jejich děti," říká koordinátorka přijímacího řízení na ISŠTE Lucie Kopková.

Číslo zhruba necelých tří stovek přijatých žáků je slušné. Aby třídy komplet naplnily kapacitu, chtělo by to ještě zhruba 30 až 40 žáků.

Do 20. května mohou ti neúspěšní podat přihlášky do druhého kola. Zároveň uchazeči neskládají jednotnou přijímací zkoušku, počítá se jim výsledek z prvního kola. Uchazeči, kteří v prvním kole jednotnou přijímací zkoušku neabsolvovali, se nemohou ve druhém kole hlásit na maturitní obory. Seznam nabízených oborů a jejich kapacity najdou uchazeči a jejich rodiče v DiPSy. Integrovaná škola v Sokolově nabízí ve druhém kole dva maturitní a jeden učební obor.

Zdroj: Roman Cichocki

Od rána také ve škole drnčí telefony a rodiče chtějí znát výsledky. „Ano, za dvě hodiny jsme vyřídili zhruba 80 telefonátů. Pokud mohu doporučit do budoucna, dávejte přihlášky elektronicky. Kdo tak učinil, tomu Cermat sdělil výsledky už ve středu v jednu hodinu ráno. Rodiče a žáci tak výsledky věděli bez ohledu na to, kdy je škola zveřejní na svých stránkách," říká Kopková.

Další výhodou, kromě rychlosti, je i fakt, že přihlášený uživatel vidí v systému mnohem víc ze své práce.

Letos poprvé se uchazeči mohli hlásit elektronicky s využitím ověřené identity zákonného zástupce. Přihlášky mohli podávat také takzvanou hybridní formou. To je kombinace tištěných přihlášek s podporou elektronického systému. A do třetice stejně jako v předchozích letech papírovou formou. Uchazeči si mohli nově podat tři přihlášky místo dvou. Na nich poté označili, na jakou školu chtějí nejvíce.