Skokové zdražení centrálního tepla pro české domácnosti nehrozí. Evropská komise totiž pod tlakem českých europoslanců přehodnotila svůj původní plán emisních povolenek, který byl nevýhodný pro teplárny spalující uhlí. Právě ty jsou hlavním zdrojem tepla v České republice. Podle českého europoslance Pavla Poce tak díky této změně ušetří nejen české teplárny, ale i české domácnosti.

„Původně chtěla komise počítat příděl emisních povolenek od roku 2013 pro teplárny na základě emisního faktoru zemního plynu. Ten ale většina českých tepláren nepoužívá, spalují uhlí a často zároveň vyrábí elektřinu,“ vysvětlil Poc. Ten již proto v červnu loňského roku upozornil komisi, že navrhovaný systém emisních povolenek by znevýhodňoval zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie, která je z historického hlediska v České republice dominantní.
„Uhelné energetiky, jako je ta naše, musí mít nastavená jasná pravidla a dost času na přizpůsobení,“ zdůvodnil svůj postoj europoslanec Poc. Podle něj by původně navrhované limity nejen znevýhodnily velké množství tepláren v naší zemi, ale především by enormně zatížily miliony lidí v českých domácnostech skokovým zvýšením cen. „Nové rozhodnutí komise je naštěstí kompromisem, který potřebné podmínky vytváří,“ doplnil.

Do roku 2013 se tak bude množství emisních povolenek pro teplárny odvozovat od průměru z let 2005 – 2008.
„V roce 2014 se toto množství sníží na 90 procent a poté se bude dál snižovat o 10 procent každý rok,“ konstatoval Poc. „České teplárny tak získají dostatek času na zavedení moderních, ekologických technologií, které přispějí ke snížení produkce skleníkových plynů,“ doplnil.
Situací kolem emisních povolenek se budou europoslanci i nadále zabývat.