Z celé České republiky jich bylo vybráno 13 a Mateřídouška je mezi nimi. Po podobném zařízení volali lidé ze Sokolovska deset let. Nakonec se v říjnu 2018 po mnoha peripetiích dočkali. Evropská komise se v úterý mohla mezi klienty denního centra na vlastní oči přesvědčit o tom, že miliony poskytnuté z evropských fondů byly vynaloženy dobře.

Úterní návštěva si prohlédla nejen prostory denního centra, ale nahlédla i pod pokličku jednotlivých terapií, které právě probíhaly. Manželé Bráborcovi, kteří stáli u zrodu Mateřídoušky v Chodově i Sokolově, jim poté vysvětlili, jak se ta sokolovská rodila od základů. Přiložené fotografie potvrzovaly, že začít se muselo prakticky z ničeho.

Objekt současné Mateřídoušky v Sokolově byl družinou a jídelnou bývalé 4. ZŠ, kterou město nechalo zbourat. Na jejím místě pak nechalo postavit dům pro seniory. Ze školního komplexu zbyla ještě tělocvična. Jídelnu s družinou darovalo město Mateřídoušce. Přestavba denního stacionáře vyšla na zhruba 19 milionů korun, z nichž drtivou část tvořila právě evropská dotace.

Stejně jako ten chodovský je určen pro děti, mládež i dospělé se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním a kombinovaným postižením. Mnohem více se zde věnují klientům s poruchou autistického spektra. Základní proškolení pro práci s těmito klienty mají všichni vychovatelé.

„Snažíme se v tomto směru být opravdu odborníci, proto se v současné době proškolujeme v daleko větší míře. Spolupracujeme hodně i s Nautisem,“ informovala Věra Bráborcová, ředitelka Denního centra Mateřídouška. Nautis, tedy Národní ústav pro autismus, je nestátní nezisková organizace, která poskytuje širokou nabídku služeb právě lidem s autismem a lidem kolem nich.

Zaměřují se zde na klienty, kteří potřebují mnohem náročnější péči. Zřídili například speciální dílničky. „Klienti tak nemusí docházet do sokolovských sociálně terapeutických dílen, prostor pro tvoření je přímo ve stacionáři,“ říká Bráborcová.

Její manžel říká, že zájem o umístění ve stacionáři je stále. "Máme kapacitu 45 klientů, v současné době jich je v Sokolově 43," řekl na závěr Pavel Bráborec. Klienti mají daný rozpis a ve stacionáři se střídají. Úterní návštěva byla s tím co viděla velmi spokojena, což nakonec prohlídky ukázala tím, že zaměstnancům Mateřídoušky spontánně tleskala.