„Upozorňujeme, že bude v tomto čase omezen vjezd vozidel do centra města, vjezd bude povolen pouze rezidentům bydlícím v centru. Doprava bude regulována na hlavním mostě směrem do centra,“ uvádí loketská radnice. Dále od sobotních 18 hodin do nedělních 12 hodin kvůli této akci bude proveden zábor veřejného prostranství přední části náměstí, od mostu až k trojičnímu sloupu po obou stranách náměstí, tedy zde nebude možno v tomto čase parkovat vozidla. Toto opatření se netýká jen návštěvníků, ale i obyvatel Lokte a podnikatelů provozujících živnost na náměstí a jejich zaměstnanců.