Při svém výzkumu se neopírá jen o pouhé statistiky, ale žádá o pomoc i obyčejné lidi. Ti sami prý nejlépe ví, co je v jejich městě špatně či potřeba. mezi třemi vybranými městy v republice je i Sokolov.

Řešitelský tým Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze se v současnosti zabývá výzkumným projektem s názvem Územní management smršťování měst. Smršťováním je míněn pokles obyvatel a tento trend se týká nejen Sokolova, ale i mnoha dalších měst z České republiky a celého světa. Do výzkumu, který se vedle Sokolova týká také Milevska a Orlové, se může zapojit i odborná veřejnost po přihlášení se pomocí odkazu: planovani.fzp.czu.cz .

Projekt je zaměřen na hledání cest, jak pomocí plánování lépe reagovat na výzvy související zejména se ztrátou obyvatel. Má přispět k tomu, aby tato města byla sice menší, ale zato byla dobrým místem pro život svých obyvatel.

„Aby se bylo možné o dosažení takového cíle pokusit, je potřeba vědět, co jsou přednosti či hodnoty takových měst, a naopak jaké problémy by v nich bylo potřeba řešit. To je něco, co se nedá řešit jen od stolu, ale hlavně s pomocí těch, kteří podobná města znají, protože v nich žijí, pracují, studují a tráví svůj volný čas,“ uvedl Tomáš Peltan, řešitel projektu.

„Dotazník by mělo vyplnit . co nejvíce lidí. Doufám také, že se pak někdo bude zabývat výsledky průzkumu,“ říká oslovený Radim Kraft.