Kongregace pro nauku víry konstatovala, že se nejednalo o delikt sexuálního zneužití nezletilých. Případ proto také odložila s tím, že další řešení je v pravomoci diecézního biskupa. Vyplývá to z dokumentu na webu plzeňské diecéze.

Plzeňský biskup Tomáš Holub v dokumentu uvádí, že jednání Majkova je nutno chápat jako neslučitelné s morálními nároky kladenými na kněze. Proto s ním vedl pastorační rozhovor. Jiří Majkov pak rezignoval na funkci generálního vikáře pro Karlovarský kraj, soudce církevního soudu v Plzni a faráře v Lokti a je připraven přijmout jinou odpovídající kněžskou službu v rámci plzeňské diecéze.

Majkovovo rozhodnutí a výsledek šetření oznámil při bohoslužbě v neděli 17. ledna 2021 v Lokti u Karlových Varů generální vikář Jakub Holík farníkům. Loni, kdy případ vyplynul na povrch, plzeňský biskup z opatrnosti rozhodl, aby se do ukončení vyšetřování Majkov zdržel veřejného kněžského působení.