„Věznice v Kynšperku nad Ohří navázala spolupráci s chebskou pobočkou společnosti DHL Supply Chain. Uzavřela s ní smlouvu o zaměstnávání vězňů. Společnost má logistická centra po celé ČR a stejně jako řada dalších firem se nyní potýká s nedostatkem pracovníků. Rozhodla se proto především pro manipulační činnosti využít alternativní pracovní síly – odsouzených,“ říká mluvčí věznice Petra Bělíková.

Vězni nacházejí uplatnění na pozici skladových operátorů. Obyčejně zajišťují práce v sekci přebalování zboží, například třídění, přípravu obalového materiálu, skenování apod. S dalším využitím práce vězňů počítá chebská pobočka společnosti od února 2018.

„Jako logistická společnost musíme zabezpečit aktivity pro naše zákazníky, a je tedy nutné, abychom dosáhli minimální fluktuace zaměstnanců. Z toho důvodu jsme oslovili věznici v Kynšperku nad Ohří. Momentálně zaměstnáváme na naší pobočce v Chebu okolo 60 vězňů,“ potvrdila HR ředitelka pobočky chebské DHL Gabriela Kahounová.

Podle ředitele věznice Martina Klappera je zaměstnávání jedním ze stěžejních prostředků resocializace vězňů. „Řada z nich má jen minimální pracovní zkušenosti a návyky. Zapojením do pracovního procesu si tyto návyky budují, upevňují a učí se vnímat práci jako legální prostředek k zajištění obživy. Díky výdělku ve výkonu trestu mohou také hradit své dluhy. V konečném součtu tedy toto vše představuje výchovu k soběstačnému a odpovědnému způsobu života po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody,“ dodal.