Všechny zainteresované strany mluví o potřebě příchodu nových investorů či rozvoji stávajících firem. Zda to vyjde, záleží mimo jiné i na dopravní infrastruktuře. Proto se oprašuje projekt obchvatu Chodova známý už z devadesátých let.

Firmy z okolí města se proto chtějí společně obrátit na kraj i vládu. Stavba je totiž klíčová pro vznik nových projektů a pracovních míst.

“Na jedné straně je nutné urychleně řešit vznik nových pracovních míst v okolí Chodova, protože řada jeho obyvatel je zaměstnána v těžebním sektoru. Na druhé straně ale vznik jakékoliv nové průmyslové aktivity v okolí města s sebou nese také zvýšenou dopravní zátěž. A jak z pohledu obyvatel, tak nás jako zaměstnavatelů je žádoucí, aby tato byla vedena mimo město,“ říká Zbyšek Klapka, předseda představenstva Sokolovské uhelné.

Ještěřice pomáhaly Mateřídoušce.
PODÍVEJTE SE: Ještěřice pomáhaly Mateřídoušce

Plán na obchvat města přitom není ničím novým. 2,5 kilometru dlouhá trase je plánována už od 90. let a od roku 1994.

Jeho urychlené dokončení považuje za klíčové také ředitel Lias Vintířov Rudolf Borýsek, který se v tomto směru chce obrátit s žádostí o podporu také na regionální hospodářskou komoru. “Při plánování investic do budoucnosti v podstatě narážíme stále na stejný problém. Kapacita a hlavně trasa komunikací. Napojení na dálnici totiž na jedné straně znamená průjezd Chodovem, na druhé Novým Sedlem a obojí je špatně,“ vysvětluje.