Všechny zainteresované strany mluví o potřebě příchodu nových investorů či rozvoji stávajících firem. Zda to vyjde, záleží mimo jiné i na dopravní infrastruktuře. Proto se oprašuje projekt obchvatu Chodova známý už z devadesátých let.

Firmy z okolí města se proto chtějí společně obrátit na kraj i vládu. Stavba je totiž klíčová pro vznik nových projektů a pracovních míst.

“Na jedné straně je nutné urychleně řešit vznik nových pracovních míst v okolí Chodova, protože řada jeho obyvatel je zaměstnána v těžebním sektoru. Na druhé straně ale vznik jakékoliv nové průmyslové aktivity v okolí města s sebou nese také zvýšenou dopravní zátěž. A jak z pohledu obyvatel, tak nás jako zaměstnavatelů je žádoucí, aby tato byla vedena mimo město,“ říká Zbyšek Klapka, předseda představenstva Sokolovské uhelné.

Plán na obchvat města přitom není ničím novým. 2,5 kilometru dlouhá trase je plánována už od 90. let a od roku 1994.

Jeho urychlené dokončení považuje za klíčové také ředitel Lias Vintířov Rudolf Borýsek, který se v tomto směru chce obrátit s žádostí o podporu také na regionální hospodářskou komoru. “Při plánování investic do budoucnosti v podstatě narážíme stále na stejný problém. Kapacita a hlavně trasa komunikací. Napojení na dálnici totiž na jedné straně znamená průjezd Chodovem, na druhé Novým Sedlem a obojí je špatně,“ vysvětluje.