Výběrová řízení běžela již v lednu naplno. Zakázky jsou kvůli technologiím a stavebnímu ruchu realizovatelné v drtivé většině až o letních prázdninách Firmy se nehlásí. Přestože má město pro letošek na opravy a investice pro sedm mateřských a pět základních škol 28 milionů korun, chybí jedno podstatné.U jedné ze zakázek se Sokolov rozhodl navýšit cenu. Další firmy se město rozhodlo oslovit osobně.

„Bohužel, poslední dobou nejsou firmy, které by se do výběrových řízení na opravy škol hlásily. Znovu je tedy vyhlašujeme. Poučeni z loňska, jsme výběrová řízení začali oznamovat již v lednu. Chceme tak předejít situaci, která loni nastala. Stalo se, že některé opravy nebyly provedeny,“ říká místostarostka Sokolova Renata Oulehlová.

„Nad rámec e-zak budeme ještě oslovovat firmy, se kterými má město dobré zkušenosti. Jde o to, aby si všimly, že tam ty zakázky máme a popřípadě se přihlásily do výběrových řízení,“ říká starosta Sokolova Jan Picka. (e-zak, je elektronický nástroj, kde se může každý seznámit s informacemi o vypisovaných zadávacích řízeních.)
Nejvíce peněz je připraveno na opravy v základní umělecké škole, a to 6,9 milionu korun, anebo v ZŠ Křižíkova 3,1 milionu. V jiných školách jde například o stavební úpravy prádelny, sušárny, kuchyně a výměnu jídelního výtahu, opravu výdejen potravin, opravu terasy a další.

Na ZŠ Švabinského je to oprava podlahy na I. stupni a oprava sprch v pavilonu tělovýchovy. Proběhnou zde také stavební úpravy učebny chemie. A právě zde se město rozhodlo navýšit cenu na 1,089 milionu korun.
„Zde jako u jediné zakázky zvyšujeme cenu. Myslíme si, že některé z firem se nehlásily proto, že projektová dokumentace byla cenově nastavená takzvaně na knap,“ dodal Picka.