Při hře samotné žádní rozhodčí, žádná píšťalka, sami fotbalisté jsou zodpovědní za dodržování toho, na čem se dohodli. A po zápase znovu diskuse, vyhodnocení a udělení bodů. Fotbal tu je prostředek pro to, aby se zejména mladí lidé naučili hrát nejen na hřišti, ale i v životě fér. To je Fotbal pro rozvoj, který už posedmé zavítal na své tour republikou na Hartenberg.

Kopeme za lepší svět je motto této iniciativy. „Používáme fotbal jako nástroj pro práci s lidmi, především s mládeží. Přímo na hřišti u nich tak rozvíjíme hodnoty, jako je spolupráce, týmovost, fair play, vzájemná komunikace a dodržování pravidel,“ přiblížil Štěpán Kyncl, koordinátor Fotbalu pro rozvoj. V České republice je do něj zapojeno pět krajů, v nichž koordinátoři spolupracují s místními organizacemi, které se věnují mládeži. „Díky spolupráci s celosvětovou platformou Streetfootballworld využíváme nástroj s názvem Fotbal 3,“ upřesnil. Díky tomu se připojují k tour po našich krajích i účastníci z jiných kontinentů, letos z Kolumbie a Kambodži.

„Když dáme gól, udělají všichni v týmu klik,“ navrhuje před utkáním jeden z týmů. „Dobře a po každém gólu si všichni podají ruce,“ souhlasí druhé družstvo a přidává své pravidlo. Zkušený mediátor pravidla zapisuje, zápas může začít. V týmech jsou muži, ženy všeho věku, do hry jdou naplno, ale i bez rozhodčího dělají to, na čem se dohodli. Nikdo jim nic nediktuje, nekontroluje, je jen na nich, do jaké míry budou hrát fér. I ta férovost se totiž započítává při konečném udílení bodů. Maximálně jich lze získat šest za zápas. O konečné vítězství letos zabojoval mezinárodní tým Fotbalu pro rozvoj, Kraslického Šneka a Člověka v tísni, FC Bzzz z Josefova, hostující tým Khamora z Chodova, samozřejmě místní Hartenberští a v neposlední řadě Sojčí pírka, mančaft složený, jak vysvětlil Štěpán Kyncl alias Přídavné sojčí pírko, ze starších kusů Fotbalu pro rozvoj. Cílovou myšlenku férovosti ve hře i v životě začal Fotbal pro rozvoj rozvíjet i během roku, například díky projektu Liga férového fotbalu.