Začala zde totiž revitalizace této lokality. Je zde i řada omezení. Ta se týkají úplné uzavírky ulice, přičemž vjezd pro jednotky IZS bude umožněn přes ulici 5. května a náhradní parkování realizováno na náměstí Budovatelů. Současně existuje reálná možnost, že v tomto týdnu započne zároveň kácení stromů lemujících nábřeží.

K této skutečnosti dojde vzhledem k neperspektivnímu stavu dřevin, které disponují sekundárními korunami, jejich životnost je tím pádem minimální. Navíc kořenový systém současných stromů deformuje vozovku, silniční obruby a narušuje zároveň betonovou stěnu povodí, což by mohlo v budoucnu zapříčinit zborcení nábřežní zdi. Na místě vykácených stromů budou vysázeny dřeviny nové a vhodnější. Na druhém břehu bude současně opraven chodník a rovněž vysázeno šest nových stromů.