A rozhodně svou účast neberou na lehkou váhu, vždyť ti chodovští nachodili v loňském roce nejvíce kilometrů v celé republice a první místo jim patřilo po zásluze.

„Rozchodíme civilky je celorepubliková soutěžní akce, kterou pořádá Svaz postižených civilizačními chorobami ve spolupráci s okresními organizacemi svazu,“ vysvětlila Anna Sedláčková, předsedkyně okresní organizace v Sokolově. Ta zastřešuje pět základních organizací, Chodov, Habartov, Kynšperk nad Ohří, Horní Slavkov a Sokolov, celkem 598 členů. Na pochod se ve středu vydalo 68 účastníků, povětšinou civilkářů. „Akce Rozchodíme civilky není ale určena pouze pro členy svazu. Naopak, cílem je zapojit širokou veřejnost, včetně dětí, aby se hýbali a byli tím nápomocni svému zdraví,“ poznamenala Sedláčková. A nezůstalo jenom u slov. K civilkářům se na poslední chvíli přidalo ještě 58 dětí ze 6. základní školy.

Cílem loňského ročníku bylo obejít svět za 365 dní. „Vloni jsme dohromady nachodili 160 tisíc kilometrů, letos jsme si řekli, že bychom mohli zvládnout 200 tisíc,“ říká koordinátorka akce Marie Říhová. Na trasu se účastníci vydávají s holemi nordic walking. Před odchodem projdou všichni odbornou instruktáží, jak hůlky používat. „Chůze s holemi nordic walking je doplněk k pravidelnému cvičení pro lidi s civilizačními onemocněními a seniory. Je to jedna z bezpečných aktivit, kterou mohou využít a neničí si při tom klouby a kolena. Vhodná je i pro lidi s kardiovaskulárním onemocněním,“ vyzdvihla chůzi s hůlkami Říhová.

Pravidelně se akce Rozchodíme civilky účastní i Marie Skaláková. „Baví mě to, pohyb je zdravý. S hůlkami chodím i na rekondičních pobytech. Hýbá se celé tělo, všechny svaly, určitě mi to pomáhá zdravotně,“ potvrzuje slova organizátorů.
Rozchodíme civilky je akce soutěžní, v závěru každého roku je vyhodnocena nejúspěšnější organizace, která vykázala nejvíc nachozených kilometrů. „V roce 2017 se na prvním místě umístila jedna z našich pěti základních organizací, a sice Chodov. Je to pro naši okresní organizaci velká výzva,“ poznamenala Anna Sedláčková. V průměru je chodovským civilkářům 78 let. Na rekordu 10 tisíc kilometrů se podílelo 8 až 10 lidí, kteří chodí samostatně i po skupinkách.

Projekt vznikl v roce 2014, kdy se zapojilo 732 členů a nachodili 26 214 kilometrů. V roce 2016 už to bylo pro zajímavost 6928 účastníků a nachodili 108 261 kilometrů. Generálním partnerem projektu jsou Lesy ČR, v našem kraji se koná s podporou Karlovarského kraje.