Loketští by rádi centrum zvelebili. Jsou si ale vědomi, že bez vyřešení parkování nelze řešit ani jakékoli úpravy na náměstí.

Z tohoto předpokladu vycházeli i Ondřej Madar a Matyáš Medek, studenti Českého vysokého učení technického, Fakulty stavební, kteří se v rámci svých semestrálních prací věnovali právě parkování a revitalizaci náměstí. „Myslím si, že loketské náměstí je moc krásné a nemělo by sloužit jako parkoviště,“ konstatoval Ondřej Madar. Jeho studie se zaměřuje právě na redukci a regulaci parkování, zpočátku ze 120 aut, která tam stojí v současné době, na 60 míst pro místní rezidenty. Pak se dá mluvit o dalších úpravách povrchů nebo mobiliáře. Stěžejní je pro něj prostor mezi morovým sloupem, radnicí a domem mládeže, o tyto dominanty se jeho koncept opírá.

„Cílem mé studie bylo přehodnocení parkovacích stání na předmostí a zvýšení jejich počtu pro lidi, již přijedou do města, i pro ty, kteří musí pryč z náměstí,“ přiblížil Matyáš Medek. Zvažoval různé varianty, ze všech mu nakonec vyšla nejlepší stavba parkovacího domu. „Požadavky velké, plocha malá. Rozhodl jsem se tedy navrhnout parkovací dům zapuštěný do svahu se 170 stáními, tedy 80 původních, 60 z náměstí a 30 jich vznikne ještě navíc,“ popsal Medek. Jeho dlouhodobější vize předpokládá úpravy dopravy před vjezdem do centra, přesunutí stání autobusů, eventuální přemístění čerpací stanice, pak by se podle jeho slov dalo uvažovat až o 250 místech. A otázkou i nadále zůstává parkování rezidentů na náměstí. „Studie náměstí bude jedním z podkladů pro připravovanou architektonickou soutěž, kterou letos chceme vypisovat,“ uvedl starosta Lokte Petr Adamec.

„Na základě obou studií už jednáme s dopraváky. Zapracují dopravní normy do možností, které navrhli studenti,“ dodal. Zároveň si město podalo žádost o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na vypracování strategických dokumentů a jedním z nich je dopravní studie. Konají se i jednání s krajskou správou a údržbou silnic, část pozemků v předmostí patří totiž jí. Pokud bude souhlasit s navrhovanými změnami v dopravě, pustí se Loket do vypracování studie.