Svatostánek je veřejnosti během rekonstrukce nepřístupný, v rámci svatojiřských slavností však měli lidé možnost podívat se, jak práce pokračují.

„V letošním roce pokračujeme v rekonstrukci restaurováním dalších čtyř vitráží,” upřesnil starosta města Alexandr Terek. Jak dodal, do konce roku by měly být na svém místě v kostele. Celkové náklady činí zhruba milion 450 tisíc. „Z toho 700 tisíc jsme dostali dotaci z Ministerstva kultury, z Programu záchrany architektonického dědictví, zbytek jde z našeho,” poznamenal starosta. Na opravu kostela vyhlásilo město i veřejnou sbírku, na jejímž účtu je od loňských slavností téměř 30 tisíc korun. „Ty letos použijeme na úhradu prací spojených s restaurováním vitráží,” uvedl s tím, že sbírka bude i nadále pokračovat, protože práce na kostele vitrážemi zdaleka nekončí.

Ani vitráže nejsou letos to jediné, do čeho bude město v kostele investovat. Z účtu města jde ještě dalších přibližně 200 až 300 tisíc na další práce, například protipožární zabezpečení schodiště do věže. „Probíhá několik prací najednou. Pracujeme postupně, tak jak nám finanční možnosti dovolí,” podotkl starosta Terek. Městu se totiž nepodařilo získat dotaci z Programu příhraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko na kompletní rekonstrukci kostela.

Na podporu sbírky na obnovu kostela se konaly již druhým rokem i Slavnosti svatého Jiří. Speciálně na ně je prostor kostela zabezpečen tak, aby si ho návštěvníci slavností mohli prohlédnout a užít si i doprovodný program. V tom letošním kromě bohoslužby vystoupili žáci slavkovské základní umělecké školy, lidé si vyslechli přednášky o kostelu a prohlédli výstavu Sochy v Horním Slavkově. V průběhu roku je kostel kvůli bezpečnosti lidí veřejnosti nepřístupný. „Je to staveniště, neměl by tu být volný pohyb lidí,” vysvětlil starosta. Ten by byl rád, kdyby se ze slavností stala ve městě tradice. „Svatý Jiří je totiž nejen patronem kostela, ale i města Horní Slavkov,” doplnil.