Přítomní si mohli vyzkoušet sms jízdu, zhlédnout motocyklové kaskadérství v podání Jardy Slobody, navštívit stánek policie, Besip či zhlédnout ukázku místních hasičů.