To můžou návštěvníci prodejní výstavy výrobků klientů sociálně terapeutických dílen v Městské galerii Domu dětí a mládeže Bludiště.

„Výstava výrobků našich klientů potrvá čtrnáct dní. Z větší části tu nabízíme vánoční věci, které vyrobili klienti ze sociálně terapeutických dílen v Chodově i Sokolově,“ přiblížila výstavu Věra Bráborcová, ředitelka Denního centra Mateřídouška. Místnosti v galerii tak zaplnily vánoční dekorace, keramika, mýdla, textilní doplňky, šperky, svíčky a další pestrá paleta výrobků pro potěchu duše. „Vyráběl jsem tenhle betlém z vosku,“ pochlubil se Honza Křížek, který dochází do sokolovské dílny. „To nalijete vosk do formy, druhý den vyklopíte a ještě se to musí dobarvit,“ prozradil výrobní postup na vernisáži výstavy. Tu zpříjemnili klienti návštěvníkům připraveným vystoupením, kdy při řadě písní si lidé rádi zanotovali s nimi.

Už na vernisáži byl o výrobky nebývalý zájem. Dárečky pro své rodiče či prarodiče přišly vybrat i děti z družiny chodovské 3. základní školy. „Původně jsem přišla nakoupit něco na vyzdobení třídy, ale ty věci jsou tak krásné, že si určitě vyberu i něco domů,“ konstatovala nad vystavenými výrobky paní učitelka z téže školy. Nákupem lidé neudělají radost jen obdarovaným, ale určitě i klientům Mateřídoušky. „Za utržené penízky si opět dopřejeme něco, co je nad rámec poskytování služby, třeba nějaký výlet nebo vánoční pohoštění,“ vysvětlila ředitelka Bráborcová. I ona s radostí sledovala, jak už na vernisáži výrobky rychle mizí. „Když se tady někomu něco zalíbí a výrobek už bude prodaný, může zavolat do chodovské nebo sokolovské dílny. Pokud budou naše kapacity stačit, rádi věci dovyrobíme,“ potěšila jistě všechny zájemce.

Prodejní výstava Šikovné ruce se v Městské galerii DDM Bludiště koná do 29. listopadu. Zhlédnout ji či nakoupit můžete vždy v úterý a ve čtvrtek od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin.

Denní centrum Mateřídouška zahrnuje stacionář a sociálně terapeutické dílny v Chodově a Sokolově. Klienty stacionáře jsou lidé se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním a kombinovaným postižením a s poruchou autistického spektra. Dílny jsou určeny pro mládež a dospělé po skončení základní školní docházky, kteří se pro svůj handicap nedostanou třeba na učňovské obory. Jejich handicap bývá středně těžký, ale spíš k tomu lehčímu, a lehčí. Dále jsou určeny pro klienty autistického spektra. Dolní věková hranice je 15 let, horní 64 let.

Ilustrační foto.
Pes pokousal dívku. Majitelce zvířete hrozí až rok vězení