„Vždycky se snažíme kombinovat to, co se dělo globálně, na české úrovni, a to, co se dělo tady u nás,” přibližuje novou výstavu ředitel sokolovského muzea Michael Rund. Panely s dějinami války tak doplňují fotografie, dopisy a exponáty vztahující se k regionu. Podle dobové fotografie byla vytvořena četnická stanice v tehdejším Habersbirku, na další přijíždí Hitler na návštěvu Sokolova nebo se zdraví s henleinovci zraněnými v době puče. Ve vitrínách jsou dopisy, které psali místní lidé za války. „Jsou tam i originální věci, které běžně vystavené nejsou. Například propouštěcí lístek vězeňkyně z tábora ve Svatavě, čísla vězňů, fotografie dozorkyně Herty Lutzové či knížka s fotografií mrtvého ruského zajatce z lazaretu na dnešní Vítězné,“ vyzdvihl ředitel.

Jak sám poznamenal, i pro něj jsou nejzajímavější exponáty, které se vztahují přímo k regionu. A ukázal na bednu objevenou v roce 2014 v Sokolově, která ukrývala řadu knih a předmětů z války včetně vystaveného dopisu.
Výstavu doplňují i magnetické interaktivní tabule, kde si zejména děti podle popisu budou moci z fotografií složit životopis dané osobnosti.

Výstava 2. světová válka je ve výstavní síni sokolovského zámku přístupná od středy do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.