Největšími magnety budou bezesporu sokolovský zlatý poklad nebo základy původního sokolovského hradu. O nové expozici ve sklepení více prozradil ředitel Muzea Sokolov Michael Rund.

Jak vznikl nápad udělat ve sklepení expozici?

Původně jsme sokolovský poklad chtěli vystavit v prvním patře zámku. V průběhu doby pak vznikla myšlenka opravit sklepení sokolovského zámku a využít je právě pro sokolovský zlatý poklad.

To není první pokus o obnovu sklepení?

V 90. letech tu vznikl projekt vinárny a bohužel musím konstatovat, že tento projekt řadu věcí tehdy ještě zachovaných poničil. Nebyl nikdy dokončen, dneska můžeme říct naštěstí. Když jsme před několika lety přišli s tímto projektem, uvažovali jsme, že sklepení bude sloužit ke kulturním účelům a dojde k rozšíření expozice muzea.

Co obnášela rekonstrukce?

V první fázi jsme se rozhodli, že vybouráme většinu novodobých vyzdívek z období, kdy tam měla vzniknout vinárna. Dalším důležitým úkolem, který byl před námi, bylo získat prostředky. Bohužel se ale nepodařilo využít žádný dotační program, ale díky vstřícnosti našeho zřizovatele, tedy Karlovarského kraje, se podařilo získat finance od kraje a další velkou pomoc nabídlo město Sokolov. Nutno podotknout, že k celé rekonstrukci došlo ve spolupráci s odborníky, kteří si, podle svých slov, velice váží toho, že k rekonstrukci došlo. Je to učebnice historie. Byť na první pohled byly sklepy vydrancované, tak na druhý je tam spousta zajímavostí. Kromě pozůstatků hradu jsou v místech dětského koutku vidět základy pilířů jednoho z padacích mostů, o nichž se doposud nevědělo. Doufáme, že to bude magnet, který pomůže přitáhnout turisty. I když musím říct, že za poslední léta si turisté do Sokolova cestu nacházejí. Když jim ale ukážeme něco navíc, přijede jich mnohem víc.

Kdybyste vyčíslil celkové náklady…

Celkem šlo o částku cca 15,8 milionu korun, z čehož 3 miliony poskytl Sokolov a zbytek Karlovarský kraj. Díky výběrovým řízením byla částka nakonec o 2,2 milionu nižší, původně měla rekonstrukce stát cca 18 milionů.

Čím bude kromě sokolovského pokladu nová expozice přitažlivá?

Kromě samotných prostor návštěvníci uvidí i stavební vývoj zámku, na dvou místech jsou odhalené základy původního hradu ze 13. století. Archeologický průzkum probíhal už v 90. letech, když se budovala vinárna. Pak se to zahrnulo a nevěděli jsme,v jakém stavu základy jsou, jak budou vypadat, až je odkryjeme. Naštěstí se ukázalo, že nejsou poškozené a můžeme je prezentovat. Nově tam budou dvě střílny z období kolem roku 1485, kdy se stavěl tzv. druhý hrad. Návštěvníci uvidí nápisy vězňů z období 16. – 17. století. Vidět bude i místo, kde byla prádelna a možná příležitostná koupelna, kde se mohla koupat hraběnka Šliková. Právě tato koupelna patří mezi objevy, které učinili až archeologové během rekonstrukce. Pro zpestření jsou zde umístěny figuríny, například vězně, hraběnky v kádi, dále vojáků z 30leté války. Zatím nejsou ve vitrínách vystavené věci, které tam budou do budoucna, a sice exponátyz mineralogie a archeologie. Teď v nejbližších týdnech tu uspořádáme výstavu Drákula, přes zimu pak chceme doplnit expozici, tak aby se stala plnohodnotnou součástí prohlídky zámku.

Bude to stálá expozice?

Některé věci se samozřejmě dají průběžně měnit, ale základ zůstane stálý.

Kromě základů hradu bude ale magnetem pro návštěvníky sokolovský zlatý poklad. Můžete ho lidem přiblížit?

Sokolovský poklad byl nalezen v přibližně stejné době jako základy sokolovského hradu, tedy v 90. letech minulého století. Při stavebních pracích na nádvoří tzv. Myslivny byl objeven malý balíček a v něm šperky, drahocenné secesní náhrdelníky, zlaté hodinky s řetízkem, brože s brilianty, smaragdy, perlové náhrdelníky, náramky, manžetové knoflíčky či briliantová čelenka. Byly poškozené vlhkostí, celý poklad prošel náročným restaurováním. Dodnes se neví, komu věci patřily. Na jedněch hodinkách je ale například erb rodiny Cappy a ta byla vzdáleně spřízněna s Nostici. Jednou z variant je, že šperky patřily rodině Nosticů, nebo spřízněné rodině. Nepodařilo se nám ale dosud na žádných fotografiích rodiny Nosticů dohledat, že by na sobě měli tyhle šperky. Je to tedy stále zahalené tajemstvím. Že by to bylo zlato místních lidí, ať už Němců, nebo obyvatel židovského původu, myslím, nepřichází v úvahu, protože tak bohatí lidé, kteří by měli takové cenné věci, tady nežili.

Jak bude fungovat návštěvní režim sklepení?

Návštěvní režim zatím ještě ladíme, je třeba sladit naše požadavky například s těmi z pojišťovny a policie. Na provoz sklepení budeme muset vyčlenit dva lidi, kteří budou fungovat jako průvodci. Od přibližně dubna příštího roku by vše mělo fungovat tak, že budou vypsané stejně jako na jiných památkách návštěvní hodiny, kdy bude možné vidět sokolovský poklad. Zjednodušeně řečeno, lidé přijdou, prohlédnou si například stálou expozici a budou vědět, že třeba za hodinu se mohou jít podívat ještě do sklepení. Zatím ještě i zvažujeme, jak to bude fungovat se vstupenkami.

Je ve sklepení něco i pro děti?

Bude tam i dětský koutek, ale ten je spíš koncipován pro situace, kdy budou probíhat nějaké akce a bude třeba, aby se děti trochu zabavily.

Původně se počítalo, že se ve sklepení budou konat i různé přednášky…

S tím počítáme. V té velké místnosti máme k dispozici i nějaké židličky a promítací techniku. Zatím využíváme zimní zahradu, pokud ale budeme vědět, že bude přednáška komornější a přijde méně lidí, můžeme ji udělat i tady. V zimní zahradě je kapacita přibližně 100 lidí, ve sklepení 25.