„Primárně je určeno pro dopravu hasičů a hasičského vybavení, dále pak pro krizový štáb Chodova, převoz materiálu k zásahu, evakuaci obyvatel a v neposlední řadě i pro pomocné práce pro město. Lze ho rovněž využít jako zázemí chodovské jednotky při dlouhotrvajícím zásahu. Využití najde i při výcviku hasičské mládeže,“ popsal možnosti automobilu velitel hasičů Jiří Kiss.

Vůz stál město 2,4 milionu korun s DPH. Karlovarský kraj přispěl formou dotace ve výši 450 tisíc korun. Město Chodov podporuje hasiče dlouhodobě. „Naše hlavní hledisko je zajistit bezpečnost obyvatel ve městě a bezpečnost jejich majetku. Proto každý rok dochází k obměně techniky, která se používá,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger. A investice se podle jeho slov vrátí i kraji, chodovská jednotka totiž zasahuje nejen na území města, ale v celém kraji. Což potvrdila i premiéra vozu v terénu. Tu si odbyl už pár dní před slavnostním předáním hasičům při hledání seniora v Kraslicích.