Někteří z nich se na pracích podíleli, a ušetřili tak státu miliony. Vedení věznice muselo během rekonstrukce zajistit náhradní ubytování pro odsouzenéz tohoto bloku.

„Někteří odsouzení byli přemístěni do jiných věznicv rámci České republiky, jiné jsme nastěhovali do našich současných ubytoven. Zvyšovalo to koncentraci vězňů a tak byla práce pro náš personál náročnější. Zvládl to však výborně. Celé to však bylo velmi náročné zajistit,“ říká ředitel věznice Martin Klapper.

Odsouzení vyvozili z budovy téměř pět tisíc koleček suti. Někteří se na rekonstrukci podíleli dlouhodobě, jiní krátce. Jedním z těch, který přiložil ruku k dílu byli Robin Kment. „Jsem zedník, tak jsem dělal štuky, obklady nebo jsme bourali staré podlahy z betonu,“ říká.

Dalším z těch, kteří se podíleli na opravě ubytovny, byl i instalatér Petr Müller. „Co se týká kanalizace či vody, bylo tady všechno v dezolátním stavu. Možnost pracovat tady jsem uvítal. Při práci totiž čas strávený ve vězení mnohem lépe utíká,“ uvádí.

Podle zástupců Vězeňské služby ČR je cílem nejen budování nových kapacit v našich věznicích, ale i vylepšování těch nynějších.

„Tento bývalý armádní objekt, který nyní slouží jako ubytovna pro odsouzené, byl velmi starý. Měnila se okna, podlahy nebo se renovovala elektroinstalace či sanitární technika,“ říká ekonomický náměstek generálního ředitele Vězeňské služby ČR Jaroslav Myšička.

Celkové náklady této rekonstrukce vyčíslil na 12,5 milionu korun.

„Pokud by nepomáhali vězni. tak by se náklady na rekonstrukci vyšplhaly zhruba na 15 milionů korun,“ dodal Myšička.

V kynšperské věznici nyní plánují rekonstrukci další budovy, která bude zároveň i zateplena.