„Hodně akcí tady pořádá městská knihovna, pro nejmenší děti například Bookstartový klub. Dopoledne tu ale také probíhají akce pro školy, školky. A my bychom se rády s dětmi scházely a hrály si denně,“ vysvětlila jedna z maminek zakladatelek Petra Karlíčková. Cílem spolku je nejen vytvořit herničku, kde by si děti dopoledne hrály, ale rovněž připravovat každý den alespoň hodinový organizovaný program, například pohybová cvičení, čtení či hudební činnosti.

Nápadů mají maminky hodně, co jim zatím chybělo, byl prostor, kde by hernička mohla vzniknout. „Nakonec jsme získaly místnost na internátě zdejší střední školy. V prosinci bychom ji rády zkulturnily a vybavily,“ říká Petra Karlíčková. „Byly bychom moc rády, kdyby se našli dobrovolníci, kteří by přiložili ruku k dílu a pomohli nám třeba vymalovat. Nebo donesli nějaké vybavení, které mohou doma postrádat, abychom si místnost, kterou jsme získaly do konce školního roku, zabydlely,“ připojila prosbu.

Kromě každodenního hraní chtějí maminky pořádat jednou měsíčně větší akci. Jedna z nich se konala už o víkendu a ukázala, že zájem o dětské akce je v Lokti velký. Zhruba čtyřicítka dětí s rodiči si nenechala ujít Uspávání broučků. „V knihovně byly připraveny dílničky, kde si děti vyráběly lampionky a malovaly na sádrového broučka. Proběhly píďalkové závody, hovniválová překážková dráha nebo průlez pavučinou. V atriu pak běžela smyčka večerníčků o broučcích,“ popsala Petra Karlíčková činnosti v knihovně. V pět hodin pak děti i jejich rodiče vyrazili s lampionky do amfiteátru, kde broučky uspali básničkou. „Na leden připravujeme maškarní a na únor například Valentýna bez dětí. Ty bychom zabavily a rodiče by mohli v klidu oslavit svátek zamilovaných,“ přiblížila některé z chystaných akcí.