Při slavnostním obřadu tam byla snesena i rakev posledního z nich, zakladatele kostela, Franze Flamina von Plankenheim. „Znovuuložení ostatků pánů z Plankenheimu do krypty je vyvrcholením naší dlouholeté snahy o vyřešení stavu krypty v kostele,“ uvedl starosta města Patrik Pizinger.

Po loňském otevření proběhl archeologický a antropologický průzkum ostatků a vyčištění celé hrobky. Veřejnost měla možnost seznámit se jak s výsledky, tak si prohlédnout prostory krypty. A bylo to nadlouho naposled. Krypta byla definitivně uzavřena a znepřístupněna.