Některé z nich navíc chodí i do mysliveckého kroužku, kde se učí, jak se správně k přírodě chovat. Myslivci pak za odměnu pro ně pořádají zábavné odpoledne s opékáním buřtíků a různými hrami.

„Původně jsme akci pořádali v zimě a děti při ní ozdobily vánoční stromek pro zvířata v lese,“ informoval Karel Doubek z mysliveckého sdružení Chlumek. Letos před Vánocemi však zima se sněhem šetřila, tak se myslivci rozhodli zábavné odpoledne přesunout na pozdější dobu. Ani to se sněhu nedočkali, ale děti nakonec o zábavu nepřišly. A ani zvířátka o své dobrůtky na stromku. Ten totiž všichni ozdobili sníh nesníh. „Zároveň je to i akce pro rodiče,“ poznamenala vedoucí školní družiny Naděžda Marklová. „Máme v družině málo takových akcí, kterých se můžou rodiče účastnit, tak jsme za to vděční,“ dodala. Rodiče se podílí i na přípravě dobrůtek na stromek. „Zavěšujeme je nejen na stromek. Vyrábíme i lojové koule, které zavěšujeme i cestou zpátky do školy,“ podotkla.

Odpoledne se dětem moc líbilo. Zvířatům pomáhají všichni rádi a pravidelně. A taky se jim moc líbí na mysliveckém kroužku. Třeba druhačce Báře. „Začala jsem chodit teď ve druhé třídě,“ řekla. „Hledáme s panem Doubkem nějaké stopy a děláme i práce. Dostaneme papír, tam jsou zvířata a my je máme pojmenovat,“ popsala, čemu se na kroužku věnují. „Já chodím už dva roky. Chráníme zvířata a dáváme jim jídlo, aby v zimě neumřela,“ doplnil ji rovněž druhák Vojta. A kroužek baví i třeťáka Marka. „Baví mě hlavně testy. Mám moc rád zvířata a jednou bych chtěl dělat v ZOO,“ svěřil se.

„Chtěl bych moc poděkovat nejen šikovným dětem, ale i všem, bez kterých bych nemohl akci zabezpečit. Jedná se o paní učitelky Lenku Kunovou a Danu Brožíkovou, které na 1. stupni organizují sběr kaštanů a žaludů. Dále jsou to moji kolegové, kteří byli zúčastněni na akci a celou ji pomáhali organizovat. Jde o pana Václava Aubrechta a Štefana Peroutka. V neposlední řadě vychovatelky školní družiny v čele s vedoucí školní družiny paní Naděždou Marklovou,“ poděkoval za myslivecké sdružení Chlumek Karel Doubek.

Mateřídouška pravidelně pořádá besídky pro rodiče a hosty. Ta předvánoční se jmenovala Zimní notování.
Organizace si letos rozdělí více než milion od města