Na pomoc veřejnosti se musí často spoléhat ti, kteří se starají o handicapované členy své rodiny. To je případ Lehnerových, jejichž syn František bojuje s těžkou mozkovou obrnou. Lidé přitom v předvánočním období ukazují, že mají otevřená srdce, a účastní se benefičních koncertů. Jeden takový se bude konat i pro sedmiletého Františka.
František přímo na Štědrý den oslaví už osmé narozeniny. V prosinci 2007 se narodil do čtyřčlenné rodiny. „Bohužel osud k němu nebyl štědrý ani shovívavý, ani laskavý. Stalo se, že František je těžce zdravotně postižený a bojuje s dětskou mozkovou obrnou," říká maminka Františka Soňa Lehnerová.

František byl už ve čtvrtém měsíci věku hospitalizován v nemocnici se zánětem průdušek. Po týdnu hospitalizace byl propuštěn domů, ale stav se natolik zhoršil, že po návštěvě dětské lékařky byl okamžitě převezen do plzeňské nemocnice. „Měl sepsi celého organismu a hypoxii – nedokysličení mozku. Průběh nemoci byl velice vážný, byl uveden do umělého spánku a zároveň na plicní ventilaci. Následky nemoci se projevovaly postupně později – mentální retardace, opožděný psychomotorický vývoj, těžká hypotonie, strabismus," líčí matka. „V osmém měsíci mu byla zjištěna těžká sluchová vada hraničící s oboustrannou hluchotou a postupné zhoršování zraku. Do jednoho roku svého života se téměř nehýbal a až po absolvování první rehabilitace se situace začala zlepšovat. František má postižený mozek, a má tedy problémy s pohybem."

František nyní absolvuje veškerou rehabilitační péči a jeho stav se pomaličku zlepšuje. „Doma provádím s Františkem cvičební metody každodenně sama. Chůzi nacvičuje ve speciální zdravotní pomůcce, chodítku. Pro Františka je velmi důležité intenzivní cvičení a nácvik pohybového stereotypu. Čím častěji se bude speciální terapie opakovat, tím se jeho zdraví bude zlepšovat. Lékařka doporučuje absolvovat rehabilitační pobyt nejlépe opakovaně po třech měsících. Letos na jaře jsme absolvovali rehabilitaci v léčebně Adeli, v létě jsme rehabilitovali v Klimkovicích, nyní bychom měli opakovat čtrnáctidenní rehabilitaci v Adeli v Piešťanech. Na všech rehabilitačních pobytech František usilovně cvičí a absolvuje předepsané procedury. Je statečný, i když to bolí a je z toho unavený," pokračuje maminka.

Speciální terapie absolvuje František od svých tří let. Po absolvování každé terapie se podle slov maminky jeho stav viditelně zlepšuje. „Vždy se posune o krůček dál. Nyní již samostatně sedí, jde na čtyři s náznakem lezení, při opoře provádí samostatné krůčky, v chodítku rovněž nakročuje. Zlepšily se mu celkově motorické funkce, zlepšil držení hlavy a uchopování předmětů do rukou, lépe dýchá a snáší fyzickou zátěž. Snažíme se pro Fanouška udělat vše, abychom mu pomohli ulehčit jeho nesnadný úděl. Nyní od září vozím Františka do stacionáře, kde současně absolvuje povinnou školní docházku v rozsahu odpovídajícím jeho zdravotnímu postižení. V loňském roce Fanouškovi předali dobří lidé z Pestré společnosti cvičeného asistenčního pejska. Pejsek se jmenuje Matěj a využíváme ho s Františkem pro cvičební metodu canisterapii. Synkovi se to líbí a Matěje má moc rád. Pro mou rodinu jsou rehabilitační pobyty pro synka velmi finančně náročnou záležitostí, obzvláště vzhledem k nutnosti opakování terapie pro lepší účinnost," dodala.

Adventní benefiční koncert pro Františka se bude konat už v sobotu 12. prosince, a to v kostele sv. Petra a Pavla v Krajkové. Pořádá ho tamní Farní společenství Krajková. Během koncertu, který začne v 16 hodin, vystoupí děti z MŠ Krajková a pěvecký sbor tamní základní školy. Následně se představí habartovská folková skupina Sesskoč. Návštěvníci budou moci během benefice navštívit dobročinný obchůdek a koupit dárky svým blízkým.

Výtěžek z benefičního koncertu bude věnován právě na rehabilitační pobyt chlapce. Vstupné na koncert je pro dospělé symbolických 60 a pro děti 30 korun.