Vážení čtenáři, minulý týden jsme za vás předali Dennímu stacionáři Mateřídouška v Chodově výtěžek Charity. Tím ale celý kolotoč nekončí. Znovu jsme vybrali organizaci, která potřebuje peníze pro svoji činnost a pomáhá starým nebo zdravotně hendikepovaným lidem. Tentokrát to je občanské sdružení Střípky ze Sokolova. Pevně doufám, že i tentokrát budou čtenáři štědří a nějakých těch honorářů se vzdají, aby konto Charity pěkně narůstalo.

Když jsme vybírali pro chodovský stacionář, tak místní dopisovatelé nechtěli peníze vůbec a už předem hlásili, že je máme poslat dětem z Mateřídoušky. Nedělali to ale jen Chodovští, podobně reagovali i čtenáři z jiných koutů regionu. Nyní je to na Sokolovácích, jak rychle účet naplní. Můžeme dokonce mluvit o hozené rukavici … pro stacionář se vybralo pět tisíc šest set korun … a co okresní město? Dá víc? No, uvidíme …