Starosta je dobrý a stojíme za ním. Tak odhodlaně zní podpora vřesovského starosty Miroslava Fialy ze strany místních lidí. Těm se nelíbí, že ho Monika Pfeiferová nařkla z napadení. Také žalují na rodinu Gazsiových a volají po spravedlnosti. Avšak jen skrytě. Mluvit otevřeně o poměrech v obci se bojí. Mají strach z odplaty, z hrubé síly … Uvnitř to ale vře a doutná. Společně se prý nepřítele zbaví … pravda vyjde najevo, slibují.

A co se ve Vřesové vlastně chystá? Zaznívají zmínky o peticích, o urgencích, o taktikách, jak dostat ze své blízkosti někoho, kdo v obci údajně škodí. Jak to celé dopadne, se dnes můžeme jen dohadovat. Jedno je ale jisté, míra trpělivosti lidem z obce došla … teď chtějí jednou provždy skoncovat s násilím a nastolit mír. To je věru zajímavé přání …