Tuto neděli od 10 hodin je připravená již třetí akce s názvem Den otevřených dveří českého golfu, která se opět bude konat pod patronací České golfové federace. Akce se v minulých letech setkala s velikým ohlasem a návštěvnost v některých klubech předčila očekávání.
Smysl akce, představit veřejnosti golf jako přístupný pro celou rodinu, byl bezezbytku naplněn a federace věří, že tomu tak bude i v roce 2007. „Přijďte se podívat do areálu golfového hřiště v Sokolově, máte-li zájem dozvědět se o golfu více. Co je to golf, jak se vlastně drží golfová hůl, co je to green a co fairway, kolik stojí jedna hra a kolik roční hrací karta, co v golfu znamená hendikep, proč musím mít ke vstupu na hřiště tzv. zelenou kartu, proč je golf tak populární po celém světě,“ zve ředitel sokolovského golfu Jaroslav Mühlhansel s tím, že golfové hole k zapůjčení i míčky budou zdarma.