V Sokolově vyhlašují grantové zakázky pro příští rok. Zhruba tři miliony sedm set tisíc korun bude určeno pro celkem čtrnáct projektů.
„Vyhlašujeme grantové zakázky na rok 2009 v určitém předstihu, aby žadatelé, kteří vyhrají, měli čas se připravit a objednat umělce a podobně,“ zdůvodnil postup radnice místostarosta Sokolova Zdeněk Berka.

Kromě tradičních akcí, jako jsou například ples města, Osobnost Sokolova, Sokolovské kulturní léto, rozšíří grantové zakázky další akce. Za zmínku stojí výstava pohlednic, které město koupilo za 350 tisíc korun před dvěma roky.
„Chtěli bychom některé z nich vystavit. Poté budou pohlednice umístěny na internetu, ale nebude to v takové kvalitě, aby se z toho daly dělat velké reprodukce,“ uvedl místostarosta.

Nejvyšší částka, a to sedm set tisíc, bude určena na knihu o Sokolově, která by měla mapovat nedávnou historii města, a to od takzvané sametové revoluce po současnost.

Grantové zakázky se nově vypisují na výstavy v kapucínském klášteře a radnice by ráda obnovila také festival Sokolovská politická píseň.
„Byli tu dva zájemci, kteří by chtěli akci uspořádat. Mají dokonalou představu, jak by to mohlo probíhat, a chtěli by využít povědomí, které je o této akci, dále logo a případně i motiv písně o Sokolovu. Náplň bude samozřejmě trošku jiná a měla by tam být řada doprovodných akcí, jako například výstava politické satiry v klášteře,“ doplnil Berka.

Město Sokolov grantové zakázky vypsalo už letos, a to na prestižní kulturní akce města. Z nich zatím proběhla Osobnost Sokolova, kterou pořádal dům dětí a mládeže a uskutečnila se v březnu v kapucínském klášteře.