"Chodov zahájil intenzivní přípravy na vybudování vlastního technického lycea. Zastupitelé města schválili studii, která napoví, jak záměr moderní střední školy ve městě nejlépe zrealizovat," potvrdil mluvčí Chodova Martin Polák.

Zřizovatelem školy bude město Chodov, které jako zcela zásadní vidí spolupráci s místními firmami jako je například Sokolovská uhelná a další významné podniky. Ve vzdělávání spolupráci přislíbila také Česká zemědělská univerzita v Praze a cílem je do projektu zapojit i další univerzity. „Ještě do konce roku by tak mělo dojít k podpisu společného memoranda mezi městem, vysokými školami a několika technologickými společnostmi, z toho některé patří skutečně k světové špičce ve svých oborech,“ poznamenal starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že část výuky by se odehrávala přímo v provozu firem. "Již tento týden se uskuteční podpis memoranda o spolupráci a o vyjádření podpory skupiny Sokolovská uhelná a SUAS GROUP záměru města Chodova založit nové školské zařízení – technické lyceum se sídlem na území města," potvrdila mluvčí skupiny Jana Pavlíková.

"Na základě výsledků analýzy je investiční příspěvek města spočítaný na výši přibližně 17 milionů korun, přičemž technické zhodnocení majetku pak jeho hodnotu navyšuje o více jak 60 milionů korun. Očekávaný roční dopad do rozpočtu města se pohybuje ve výši dva až tři miliony," konstatuje mluvčí chodovské radnice Polák stím, že v současné době je v budově, která stojí naproti radnici a zatím v ní působí gymnázium, 13 tříd. Při plném obsazení školy se plánuje maximálně 12 tříd po pětadvaceti studentech uzpůsobených pro současnou moderní výuku.

A Chodov jde ještě dál. Pro studenty z jiných měst, ale i pedagogy by mohl být k dispozici nový internát v dnešním penzionu Harmonie, který letos město odkoupilo.

Podstatná část nákladů půjde z několika zdrojů. Mzdy z ministerstva školství, modernizace budovy pak z Operačního programu Spravedlivá transformace a dalších. Klíčové pro realizaci záměru je získání dotace na spolufinancování modernizace školy.

„Nebude to hned. Bude trvat ještě nejméně dva roky, než se v budově naproti radnici otevřou první moderní učebny pro studenty. Budou to dva roky tvrdé práce nejen pro mě, ale pro celý realizační tým. Ale bude to stát za to,“ říká starosta Chodova Patrik Pizinger.