Do rozvoje rekreační zóny v okolí jezera Boden, oprav domů v majetku města či vylepšení školní družiny hodlá v letošním roce investovat radnice v Habartově. Mezi prioritní akce město zařadilo také rekonstrukci teplofikací, tentokráte takzvané východní větve. Projekt realizuje společnost Hatespo a celková investice činí okolo 45 milionů korun.

„V rámci oprav a obnovy městského bytového fondu, kde jedničkou pro tento rok bude výměna nevyhovujících a starých oken za nová, plastová, hodláme proinvestovat řádově několik milionů korun. Dle množství peněz by mělo dojít v dalších obdobích i k výmalbě, nutné opravě střech a okapů, případně i domovních rozvodů. Opravy a renovace plánujeme rozložit do několika let, přičemž již vloni bylo započato s první nemalou investicí, kdy byla osazena nová měřidla spotřeby tepla, někde i vody," uvedl místostarosta Habartova Aleš Plevka. „Poslední plastová okna by měla být nainstalována i v městské administrativní budově," doplnil Plevka.

Základní škola, jejímž zřizovatelem je město, získala dotaci ve výši 1,8 milionu korun na renovaci školní družiny. „Celková suma projektu však činí něco okolo 3,5 milionu. Ani toto tedy nebudou malé peníze. Zde by se měly zcela rekonstruovat rozvody a místnosti pro pobyt dětí ve školní družině," upřesnil starosta Ivo Zemek.
Ohledně školských zařízení počítá město s takzvanou školskou rezervou, která činí asi 750 000 korun. „Díky těmto penězům a zdrojům z fondů jednotlivých zařízení se během několika let daří eliminovat vnitřní dluh na školních budovách," sdělil starosta s tím, že se jedná o dvě mateřské školy, dům dětí a mládeže, ZŠ a ZŠP, ZŠS a ZUŠ.

Částku jeden milion má Habartov vyčleněnou v rozpočtu na přeložku katodové ochrany, která brání využití městských pozemků pod prodejnou Tesco k výstavbě rodinných domů. „Zde počítáme s částkou asi 600 000 korun na pořízení projektové dokumentace na jejich zasíťování, tak aby mohly být nabídnuty případným zájemcům k odkoupení," sdělila tajemnice habartovského městského úřadu Soňa Fašánková.
A jak nákladné bude pokračování budování rekreační zóny? „Co se týče dokončení druhé fáze úpravy lokality Boden, tak pro tento rok počítáme s investicí okolo 6 milionů," nastínil místostarosta.

Radnice uvažuje, že větší investicí by za příznivých finančních podmínek byla i rekonstrukce jedné z vybraných ulic ve městě. Vloni se podobného dočkala ulice Odboje.