Dobrý den, nejprve si dovoluji pozdravit a zároveň zaslat něco zajímavého z dění v Obecní knihovně ve Vřesové. Dne 2.11.2007 se uskutečnila první Halloweenská noc, které zúčastnilo celkem 32 dětí.

Nejprve děti absolvovaly strašidelnou cestu lesem, neboli bobříka odvahy, který splnil účel. A tím bylo děti vystrašit, aby aspoň chvilku byly hodné.
Děti chodily po dvojicích i po trojicích, ruce měly svázané mašlí. Takže když se chtělo jedno dítě trhnout, tak táhlo za sebou další z dvojice či trojice. Při tomto se děti nasmály, pobavily se. Naše strašidla se činila, aby děti jen tak na tento den nezapomněly.

Po skončení se odebraly děti do knihovny, kde přenocovaly. Měly možnost během noci využít přístupu na internet, podívat se na televizi či filmy na DVD. Podle jejich ohlasů vím, že se jim akce líbila.

Poděkování patří: Obecnímu úřadu ve Vřesové, který dětem věnoval sladkosti a umožnil přenocování. Dále pak podnikatelům Pavlíčkovým, kteří zde vedou místní potraviny. Ti věnovali cukrovinky a jogurty. Poděkovat bych chtěla i M. Novákové, která se úžasně zhostila role čarodějnice, Patriku Klobušickému za roli bílého ducha, Patriku Kováčovi za roli Vřískotu, Lucii Baloghové a Janě Kurčíkové za strašení, Václavu Sándorovi za roli ducha z listí. Bez výše uvedených by nešlo myšlenku Halloweenu uskutečnit.