Představení je čekalo hned třikrát – pro přátele ze sociálně terapeutických dílen a pro školy, pro hosty a nakonec pro rodiče. Téma tentokrát ovšem nebylo čistě vánoční – název besídky zněl Průběh roku kolem nás.

„Každé z představení zhlédlo kolem padesáti diváků, celkem tedy přes sto padesát lidí. S částí našeho programu už klienti navíc vystoupili i na charitativním koncertě v karlovarské Husovce," uvedla ředitelka Mateřídoušky Věra Bráborcová. „Každý z klientů měl v besídce svou úlohu. Zpívalo se a tančilo, přednášelo nebo se kreslily a ukazovaly obrázky. Sociálně terapeutické dílny také napekly cukroví, takže jsme měli pro naše hosty i pohoštění. Po vystoupení jsme si našli čas i na společné posezení a popovídání," prozradila ředitelka.

Obecně prospěšnou společnost Mateřídouška navíc v příštím roce čeká významné jubileum. „Příští rok Mateřídouška oslaví 25 let svého působení. To samozřejmě plánujeme patřičně oslavit," informovala Bráborcová. Přestože samotné výročí proběhne až v listopadu, už na jaro je k tématu naplánována velká výstava v městské galerii v domě dětí a mládeže. „Na podzim potom chystáme nějaké větší vystoupení. Detaily ale samozřejmě teprve budeme ladit," uzavřela ředitelka.