Klienti obou zařízení si tam mohli v jednotlivých dílnách společně zhotovit výrobky různého druhu, které si následně mohli odnést domů.
„Po krátkém přivítání se šlo rovnou na věc. V keramické dílně se modelovaly žáby, v truhlářské dílně vznikala dřevěná srdce, v šicí dílně srdce textilní, v dílně arteterapie se zdobila trika a vyráběl se vánoční svícen, v zácvičné kuchyni se peklo vánoční cukroví," prozradila ředitelka Mateřídoušky Věra Bráborcová. Klienti obou zařízení přitom ukázali, že pro ně není problémem ani jazyková bariéra. „ I když si vlastně moc nerozuměli, při práci to nikomu nějak nevadilo. Kde chyběla slova, nastoupily ruce, jednoduché obrázky a hodně pomáhala dobrá nálada," uvedla za zúčastněné ředitelka. Návštěva pokračovala společným obědem a zpíváním. „Milým překvapením byla návštěva bývalého pana ředitele Pschibla, který před více než deseti lety přijal naši nabídku na spolupráci, a patří mu tak velké poděkování. Bez jeho přičinění by žádná spolupráce nebyla," uzavřela Bráborcová.