HŘEBENY/ Od pátečního odpoledne do neděle se na hradě Hartenberg konal první ročník školy historického šermu, kterou pro dnes školou povinné, budoucí chrabré muže s odvážným srdcem připravila skupina historického šermu Discordia.
Možná budoucí hradní osádka, stráž či vlastní hradní vojsko se začaly formovat tento víkend na hradě. Na ulici byste je možná ještě stále přehlédli, v běžném týdnu se školními brašnami na zádech by možná pro některé z vás splynuli s ostatními. Ale uvnitř jejich hrudi již dnes bije statečné srdce, které se neskloní před nepřáteli, kteří jim chtějí vzít jejich hrad, či krásnými, sličnými hradními dámami, toho času ještě dívkami- slečnami.
Uchopit správně meč, dotknout se jeho hrotu, pohladit ostří čepele proti slunci, stisknout jílec a hlavici opřít o svůj bok. Meč je součástí rytířovy duše a on musí znát každý jeho milimetr, dotýkat se ho, sžít se s ním, neb pro chrabrého bojovníka je jeho posledním ochráncem, přítelem.
Gotický meč musel časem uvolnit místo lehčím, rychlejším a obratnějším kordům a rapírům, zúžila se a prodloužila čepel, přibyl koš na ochranu ruky. I tyto musel mladý rytíř na Hartenbergu vyzkoušet. Pasování z obyčejného kluka na rytíře se uskutečnilo v dračí skalní sluji. Někteří by možná namítli, že v bývalých hlubokých pivovarských sklepech, tesaných ve skále, ale rytíři věděli své a někteří se chvilku zdráhali do temných prostor pro slavnostní pasování vejít, neb dračí příšera může zaútočit z kteréhokoliv kouta, z každé skuliny té tmy nepropustné může vyrazit k útoku se svými strašlivými plameny. A když nejsou krytá záda ani ústup, je třeba být nadmíru ostražitý. Nakonec ale všichni rytíři do jednoho byli pasováni, ta velká chvíle je neminula.
Za odměnu pak mohli tisknout na předhradí své dlaně pevně k ušiskám, neb střelný prach naládován a v rukách rytíře v plné zbroji Bohuše připraven vykonat zkázotvorné dílo. Ukázky střelných zbraní jsou atraktivní jistě pro každou klukovskou duši. Plátové zbroje, meče, sekery, bijáky, dvojruční meče… To vše si mohli vyzkoušet a v lecčems se pustit do prvního svého lítého boje. A někteří již šikovností svojí a obratností prokázali své schopnosti.
Naučit se psát „husím brkem“ ku gotickým dovednostem těch velmi urozených patří, tak na dubových stolech místo školských škamen mohli rytíři a dámy urozené vykouzlit první písmena. Inu, program byl bohatý a výdej energie takový, že doma přinejmenším buchet makových pak každý hojně zbaštil, a celý týden všichni doma se budou podivovat, jak hodného a unaveného to zbojníka to mají doma.
Víkend se nadmíru vydařil a hrad má svou „staronovou“ hradní osádku.