Už příští rok budou moci turisté přijet na hrad Hartenberg do Hřeben a seznámit se tu s jeho historií. Bude to další velký krok ve snaze oživit dějiny a obnovit staré sídlo, které podle nejnovějších archeologických průzkumů vykazuje dokonce románské prvky. Hartenberg patří mezi deset nejstarších hradů v Čechách a lidé usilující o jeho zvelebení se na to snaží upozornit.
„Nyní budeme finišovat ve fázi zpřístupnění části velkého paláce pro příští rok. V něm hodláme jedno patro věnovat dobrovolnictví. Chceme tu prezentovat úsilí v celé jeho šíři, zastoupené pracemi a různými ukázkami. Veřejnost seznámíme s historií hradu a dobrovolnictvím, které tady deset let funguje,“ prohlásil kastelán hradu Bedřich Loos.

Na Hartenberg od roku 2006 přijíždějí mladí amatérští umělci z celého světa a přenášejí na papír své vize, ale i realitu spjatou s hradem a jeho okolím. Jenom letos během tří týdnů vzniklo na tři stovky kreseb a barevných obrázků. „Předpokládám, že tato díla budou sloužit k propagaci a objeví se v publikacích. Také se plánuje velká výstava sestavená z prací ze všech artcampů i envirocampů,“ prozradil zakladatel projektu Zdeněk Drobný.
Současně nastínil, že už v tomto roce by mohly vyjít nějaké propagační materiály či pohlednice. „Také si myslíme, že je na čase dostat Hartenberg více mezi lidi,“ konstatoval Drobný.

Za posledních pět let umělci vytvořili několik set prací vhodných k publikování na pohlednicích. Lidé tak uvidí Hartenberg očima mladých dobrovolníků, kteří do Čech zavítali z Japonska, Ruska, Jižní Koreje, Mexika, Španělska či Ameriky. Každý zde nechal otisk své kultury a reakce na naši zemi. Originálně se například projevila Fenna Schapp z Nizozemska, která kolektiv zaujala drobnými kresbami z pohádkového světa. Právě ty mají sloužit jako ilustrace pohádek a pověstí o Hartenbergu.
„Maluji podle své vlastní představivosti. Mám bohatou fantazii, takže na papíře se může odehrát cokoli. Nikdy nemám předem daný koncept. Jednoduše začnu nějakou čárou nebo tečkou a pak to postupně rozvedu,“ řekla o svém osobitém stylu usměvavá Schapp.