Nová rozměrná garáž vznikne rekonstrukcí v současné požární zbrojnici, konkrétně v části historické továrny Bohland a Fuchs v ulici Lipová Cesta. V bývalé továrně na výrobu hudebních nástrojů funguje kromě místních hasičů také sběrný dvůr technických služeb, který tam byl ještě před jednotkou hasičů. Objekt před lety koupilo město.

"V současné době tam disponujeme jednou velkou garáží, kde však musíme techniku stavět za sebe. Když je pak potřeba rychle vyjet k zásahu se vzadu zaparkovaným vozem, jen to kvůli přeparkování zdržuje," říká Martin Rosocha, který je u této jednotky 25 let, z toho posledních 14 let je jejím velitelem. Druhé garážové stání vznikne hned vedle současné garáže, kdy dojde k celkovým stavebním úpravám a propojení obou garáží.

Rozšíření garážového stání bude stát přibližně 1,7 milionu korun, přičemž na realizaci se podařilo získat dotaci ve výši pětadevadesáti procent nákladů z IROP prostřednictvím MAS Sokolovsko. "Nové stání pomůže i v tom, že v současné době nemáme všechnu techniku v požární zbrojnici. Některá vozidla parkujeme v pronajatých prostorách ve firmě Amati a v případě potřeby této techniky je problém s časem výjezdu, který máme do pěti minut od vyhlášení poplachu. Tím, že se nám rozšíří garážové stání, budeme mít všechnu techniku na jednom místě. Naše reakce tak bude rychlejší," pokračuje velitel s tím, že projekt bude realizovaný nejdéle do konce tohoto roku.

Jednotka dobrovolných hasičů v Kraslicích má v současné době patnáct členů. Ročně zasahuje u zhruba sedmi desítek událostí a jejich zásahy koordinuje Hasičský záchranný sbor (HZS) Karlovarského kraje. Kromě výjezdů mají na starosti požární dohledy u kulturních akcích ve městě a zajišťují také technickou pomoc. K dispozici jsou i sousedním obcím Stříbrná a Bublava. Pro děti pořádají tábory.

Spolupráce s HZS i městem je výborná, vstříc nám vycházejí i firmy, u nichž jsme zaměstnaní,“ říká Rosocha.

Mezi jejich zásahovou techniku patří mimo jiné cisterny Iveco CAS 20, Tatra CAS 32 nebo nový Ford Tranzit pro svoz osob. Jednotka má jedno výjezdové družstvo a slouží 24 hodin denně. Vyjet musejí do pěti minut a do jejich spádové oblasti patří kromě Kraslic i Bublava a Stříbrná.

Dobrovolní hasiči v Kraslicích rozšíří své prostory v bývalé historické továrně | Video: Cichocki Roman