Bližnímu na pomoc, vlasti ku prospěchu. Tato dvě hesla jsou vyšita na novém, ručně šitém praporu Sboru dobrovolných hasičů v Kynšperku nad Ohří. Nový prapor hasiči obdrželi od města u příležitosti oslav 140. výročí založení sboru. Kynšperský sbor se svým zařazením, výbavou i schopnostmi blíží profesionálním hasičům a své nasazení prokázal například při lokálních povodních, které Kynšperk zasáhly v roce 2013.

„Na praporu je vyobrazen patron hasičů svatý Florián s dominantou našeho města, kostelem. Na druhé straně je pak znak města Kynšperka a nápis Sbor dobrovolných hasičů Kynšperk nad Ohří s datem založení. V každém rohu na obou stranách je lipový list s národní trikolorou," popsal velitel sboru Marek Matoušek. Prapor podle něj bude sloužit především při slavnostech města, kdy může být nesen v průvodu. O svatém Floriánu promluvil farář Peter Fořt, který prapor následně posvětil. Výroba ručně vyšívaného praporu vyšla na 50 tisíc korun.

U příležitosti výročí zmínil Marek Matoušek také historii sboru. „V roce 1877 došlo například k velkému požáru v Sokolově, kam kynšperští hasiči vyrazili. Těžko si lze v dnešní době představit, že se na místo vydali se stříkačkou taženou koňmi," vyprávěl Matoušek. Dnes kynšperští hasiči běžně vyprošťují u dopravních nehod například na R6. „Díky vybavení a velké profesionalitě našich hasičů lidé v podstatě nerozeznají, zda je zachraňuje profesionální hasič či nadšenec, který vše dělá ve svém volném čase," upozornil končící starosta Tomáš Svoboda.

U příležitosti slavnosti proběhlo také setkání již vysloužilých členů sboru, došlo na ocenění těch stávajících i vložení naděje do těch budoucích. Návštěvníci si mohli prohlédnout vybavení hasičské zbrojnice i nejnovější čerpadlo, které hasičům letos věnovalo město a kraj.