Obce mají ze zákona povinnost mít zajištěnou požární prevenci a ochranu. Vojtanov je bez vlastního hasičského sboru a poměrně daleko od Chebu, kde sídlí profesionální hasiči. Nejbližší jednotka je v Hazlově.

„Jsme poněkud stranou. Vlastní hasiče nemáme, ani by neměli kde být, a na jejich provoz bychom neměli. A než sem dojedou z Chebu, taky to chvíli trvá,“ uvedl starosta Vojtanova Ljubo Fistr.

Vojtanovští našli vhodné řešení, jak dodržet zákon. „Na příští jednání zastupitelstva připravujeme smlouvu o zajištění požární prevence a ochrany, kterou uzavřeme s Hazlovem,“ řekl. „Zastupitelstvo mě pověřilo jednáním s novým starostou Hazlova. Domluvili jsme se, že naše radnice bude ročně hazlovským hasičům přispívat dvaceti tisíci korunami,“ dodal.
Nejen že by hazlovští hasiči zasahovali ve Vojtanově, ale mohli by se také podílet na akcích pro děti, kde by mohli pořádat například preventivní přednášky, ukázky a podobně.

Podle hazlovského starosty Miroslava Všetečky je Sbor dobrovolných hasičů (SDH) v Hazlově natolik dobře vybaven, že není problém přibrat do jejich okrsku i sousední Vojtanov.
„Každoročně investujeme do činnosti a vybavení hasičů velké částky, je to asi 200 až 250 tisíc korun,“ uvedl Všetečka. „Nedávno jsme platili kompletní rekonstrukci zásahového vozidla a rovněž ani letos nepolevíme v modernizaci vybavení SDH,“ řekl.