Držet se ve formě a mít se stále na pozoru. To musí také dobrovolní hasiči v Lokti. Říká to jejich velitel Antonín Kozel.

V čem vůbec spočívá práce velitele dobrovolných hasičů?

Práce velitele spočívá v udržení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů. Zároveň jsem členem povodňové komise, krizového štábu a bezpečnostní rady města Loket.

Jaký byl největší požár, ke kterému jste vyjeli?

Nedá se přesně definovat, který požár je největší. Velkou událostí byl například požár sklárny minulý rok v Novém Sedle, kde zasahovali záchranáři z celého kraje. Tam se zachraňovaly především materiální hodnoty. Mnohem horší jsou ale pro nás požáry menšího charakteru, kterých zažíváme za rok nespočet. Třeba požár panelového domu, kde musí být provedena evakuace osob, anebo požár autoservisu, kde jsou tlakové lahve s technickými plyny.

Používáte nějakou specifickou techniku při svých výjezdech?

Ano, používáme hasičskou techniku, dýchací techniku, motorové pily a jiné speciální přístroje.

Vyjíždíte pouze k požárům?

Kromě požárů vyjíždíme také k živelním pohromám, technickým událostem a k ostatním příhodám.

Kdo se kromě hasičů zúčastňuje zásahu?

Zásahu se kromě hasičů zúčastňují složky integrovaného záchranného systému, což je Policie ČR, zdravotnická záchranná služba, popřípadě armáda nebo báňská záchranná služba.

Máme za sebou vichřici Emma, která se prohnala Českou republikou. Musíte být při podobných situacích neustále připraveni?

Ano, ve střehu musíme být třeba i čtyřiadvacet hodin denně. To k naší práci prostě patří.

Ptal se Kristián Šujan