Už několik let doufají obyvatelé Lokte v revitalizaci místního hřbitova. Zdevastované vstupní brány, absence jakéhokoli správce či urny, které volně leží na zemi. To je současný stav pietního místa. Ne však nadlouho. Vedení města již přislíbilo nápravu.

„Lamentace nad rozbitým hřbitovem není jen otázkou údržby města. Je to především obecná morální otázka vztahu dnešního člověka ke smrti, úcta k zemřelým. Aby se změnil stav hřbitova, musí se změnit obecný přístup živých k životu a smrti,“ komentuje loketský farář Jiří Majkov. Podle něj jsou náklady na opravu a úpravu pietního místa v řádech milionů korun.

„A to mnozí uznají, že tyto prostředky jsou potřeba i jinde,“ dodává Majkov.
Místním vadí hlavně vstupní brány na hřbitově, ze kterých odpadávají kusy omítky. „Brána je sice ve špatném stavu, ale její narušení je především povrchové. Oprava nebo alespoň zajištění by však byly vhodné, protože u takto narušených konstrukcí degradace pokračuje většinou velmi rychle,“ myslí si architekt Vladimír Štulc.

V letošním rozpočtu města jsou podle vedení radnice vyčleněny finance na projektovou dokumentaci právě pro opravy chátrajících hřbitovních zdí. „Je otázkou, zda zdi jenom záplatovat, nebo provést větší rekonstrukci. Já jsem příznivcem hlubšího zásahu, i když dražšího. Je to ale otázka rozpočtu,“ říká zastupitel Petr Chlebek.

Ten uznává, že stav hřbitovních zdí je už dlouhou dobu špatný.
„Souhlasím s tím, že to vypadá hrozně, jde o letitý stav. Schválením konkrétního účelu v rozpočtu ale zastupitelstvo říká, že se to musí řešit,“ dodává Chlebek.

„Město vyhlásilo výběrové řízení na dodavatele opravy obou bran hřbitova a z něj vyšla vítězně s nejvýhodnější nabídkou firma Služby MaSS Loket. Cena opravy vzešlá z tohoto výběrového řízení však přesahuje narozpočtovanou částku danou letošním rozpočtem, a proto musí o uzavření smlouvy na dodávku rozhodnout městská samospráva,“ uvedl tajemník Městského úřadu v Lokti Karel Horčička.

A jaký mají názor na stav hřbitova místní občané? Nejčastěji se pohoršují nad občasnými krádežemi.
„Nejvíce se stydím, když slyším výtky občanů z Německa, kteří sem do Lokte jezdí,“ napsala na diskusním fóru Lokte Magdalena Vostrá.
„To, v jakém stavu je hřbitov, vadí určitě většině z nás. Proto se touto skutečností zabývala na svých jednáních rada města. Nelze však očekávat, že se opraví vše ihned,“ vysvětluje členka Rady města Loket Gerta Míková.

K. Šujan