„Na začátku letošního roku lékaři pracující v protialkoholní záchytné stanici vyjádřili naléhavou potřebu navýšení svých platů s tím, že za stávajících platových podmínek odmítají nadále službu na stanici vykonávat. Z důvodu nutnosti zajištění poskytování služby PZS je navýšení klíčové pro udržení činnosti stanice, další poskytování péče našim občanům v této citlivé oblasti a zároveň i zajištění pořádku v obcích na území Karlovarského kraje," píše v dopise Kulhánek.

Odbavení jednoho klienta v současné době vyžaduje částku ve výši 16 tisíc korun. Tato částka zahrnuje nejen náklady na personál, ale i provozní náklady nezbytné pro plynulý chod této důležité služby. Poplatek od klienta je nastaven na 3 400 korun, přičemž úhradu na místě provede mizivé procento klientů. Navýšení platů znamená, že roční ztráta, kterou provoz záchytné stanice generuje, se zvýší ze sedmi milionů korun v loňském roce na předpokládaných 10 milionů korun v roce 2024. Činnost protialkoholní záchytné stanice není hrazena z veřejného zdravotního pojištění a její provoz jde plně k tíži Karlovarského kraje, který ji financuje prostřednictvím provozního příspěvku poskytovaného Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje.

„Navrhuji, aby celková roční výše finančního příspěvku obce vycházela z počtu jednotlivců, kteří budou v daném roce zachyceni na území vaší obce a mají tam trvalé bydliště, a to včetně obcí, které spadají do vašeho území. Navrhovaná výše příspěvku ve výši 10 tisíc korun na klienta by pomohla zajistit kontinuální a kvalitní péči pro naše občany v jejich obtížných chvílích," píše mimo jiné hejtman sokolovskému starostovi.

Starosta Sokolova Petr Kubis souhlasí s tím, že fungování záchytky je pro občany našeho kraje nepochybně důležité. Zároveň však informoval hejtmana o problémech, kterým je Sokolov v souvislosti s provozem PZS vystaven.

„Častými klienty tohoto zařízení jsou totiž osoby bez domova z různých koutů nejen našeho kraje, ale celé České republiky. Zpravidla se jedná o lidi závislé na alkoholu a bez jakýchkoliv finančních prostředků. Nezřídka se tedy stává, že nemají nejen na zaplacení poplatku za pobyt v zařízení, ale ani na lístek na vlak. Zůstávají pak v našem městě, kde působí další problémy. Od ledna 2022 do současnosti evidujeme 22 takových osob. Jejich problémové chování museli za tu dobu strážníci městské policie řešit v téměř dvou stech padesáti případech. Dluhy těchto osob na pokutách přesahují jeden milion korun, což klade na naše město velké finanční a organizační břemeno," odpovídá Kubis s tím, že by provoz zařízení neměla zajišťovat zdravotnická záchranná služba, ale psychiatrické oddělení, což by umožnilo odbornější a lépe zacílený přístup k řešení závislostí a dalších psychických obtíží, které tyto osoby trápí.

„Na základě výše uvedených skutečností je logické, že se odmítáme podílet dalšími finančními prostředky na provozu tohoto zařízení, které navíc v Sokolově dlouhodobě nechceme. Naopak jsem přesvědčený, že by mělo být naše město kompenzováno za negativní jevy, kterým jsme v souvislosti s provozem této služby vystaveni," dodal Kubis.