Doba trvání úvěrové smlouvy od Komerční banky je 20 let, doba čerpání úvěru 3 roky a fixní úroková sazba 1,95 %.
Ročně bude město splácet více než 5 milionů korun. Doba trvání úvěru je od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2038, tedy 20 let. Peníze hodlá město použít na kompletní opravu zchátralé Dvorany.

Dvorana byla prodána po listopadu 89 v malé privatizaci, která se v tomto případě ovšem nepovedla – nový majitel si vzal tehdy úvěr z banky, ale nic neinvestoval, neplatil a především nechal budovu chátrat. „Bohužel byla taková doba. Městu se podařilo alespoň v roce 2002 postupně zdevastovanou budovu získat zpět a několikrát požádalo o dotaci na její obnovu, ať už se mělo jednat o multikulturní centrum, nebo se uvažovalo třeba i o lázních s rašelinou,“ vzpomíná místostarosta Petr Zahradníček.

Kromě jednoho případu, kdy město získalo zbytek nerozdělených dotačních prostředků ve výši zhruba 17 milionů korun, což bylo tehdy městem odmítnuto, protože rozpočet opravy přesahoval 100 milionů korun, s jinými žádostmi neuspělo. „Přesto, nebo právě proto, jsme se rozhodli v minulých letech, že už nemůžeme dále čekat a že je třeba něco dělat,” uzavírá Zahradníček.