A to pod bedry nadšenců ze Spolku přátel města Kraslice. Z památkově chráněného objektu, který spolek před lety získal v dražbě, už zmizely ztrouchnivělé trámy a hromady nepořádku. Letos je přitom v plánu oprava druhé strany střechy.
Spolek nyní shání na další opravy jednoho z nejstarších domů v příhraničí peníze.

„V letošním roce bychom chtěli dokončit opravu střechy. Objekt byl původně dvojdomek. Nám už se podařilo polovinu šindelové střechy opravit. Teď bychom se chtěli dostat na druhou půlku," řekl místopředseda spolku Otakar Mika. Náklady odhadl na 300 tisíc korun. Hrázděnce v minulosti hrozila demolice. Její tehdejší vlastník se o ni nestaral. Stavební úřad rozhodl o statickém zajištění bortících se zdí a překrytí střechy hrázděnky obří plachtou, aby do ní nezatékalo.

Spolku se postupně daří získávat peníze na její záchranu, a to z města, z ministerstva kultury i od kraje. Na opravy celého hrázděného domu, kde by mohlo vzniknout malé muzeum, zázemí pro spolek a třeba i lidi, kteří se zabývají starými řemesly, by byly odhadem potřeba tři až čtyři miliony korun. Hrázděnka v ulici 5. května je ukázkovou stavbou předměstského typu v Krušnohoří.