Ten jednu z nejvýznamnějších technických památek v České republice dokonce získal do vlastnictví. Roky přitom nebylo jasné, komu historický objekt vůbec patří.
„Díky rozsáhlému šetření se nakonec podařilo prokázat, že torzo hutě je majetkem státu, se kterým však nikdo nehospodařil," uvedl Radek Ležatka, mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

„ÚZSVM huť proto převedl do své správy a neprodleně poté započal kroky vedoucí k záchraně památky, jejíž velmi špatný stavebnětechnický stav vyžadoval bezodkladné provedení záchranných prací," pokračoval s tím, že Ministerstvo kultury a Národní památkový ústav byly první, kdo mohl projevit o památku zájem a stát se vlastníkem. To se však nestalo, a tak se ÚZSVM dohodl na bezplatném převodu Spolku za zachování hutě v Šindelové. „Ten se výrazně angažuje v záchraně této památky a hodlá iniciovat její opravu a zachování," doplnil mluvčí.

Spolek započal záchranné práce už v době, kdy ještě nebylo jasné, komu památka vůbec patří. Dobrovolníci prostor vyklidili, odstranili nálety a zlikvidovali povalující se suť. „Další záchranné práce budou pokračovat už na jaře. Získali jsme příspěvek od kraje ve výši 200 tisíc korun na další zabezpečovací práce," řekl místopředseda spolku Otakar Mika. Dojde podle jeho slov v první řadě k zabezpečení kleneb, které se naklání vlivem podmáčení. „Historickou památku chceme zabezpečit tak, aby v první řadě přestala ohrožovat své okolí," poznamenal Mika. Spolek chce podle jeho slov dál získávat dotace tak, aby bylo možné vytvořit z hutě turistické místo, kde se mohou konat i menší kulturní akce. „Chtěli bychom také zastřešit samotnou huť, aby do ní nezatékalo. Tady ale musíme ještě počkat na vyjádření památkářů, zda je to vůbec možné," doplnil Mika.

Původní areál železářské hutě byl vystavěn v roce 1818 a dochované torzo je již desítky let považováno za významnou technickou památku. Dokumentuje starší vývojové období výroby železa v dřevouhelných vysokých pecích na českém území. Dnešní podobu huť získala přestavbou na konci 50. let 19. století.

Po sanaci železářské hutě ji chce spolek předat do vlastnictví obce Šindelová.